Træningsaften / Trænings øvelser / Tekniktræning
Tekniktræning
 
Lær at arbejde med det tekniske fremfor at fokusere på pointene.

Tid 15 min.

Beskrivelse af øvelsen
Der køres en skive ud, eller monitoren på standpladsen afdækkes.

Skytten får nogle specifikke elementer, som skytten skal træne. Der skal være fokus på én ting af gangen. Forud for hvert fokuspunkt forklares det for skytten hvad der er vigtigt at tænke på i netop det fokuspunkt.

Fokuspunkter: Sigte, aftræk og vejrtrækning.

Ved at vende skærmen, får skytten ikke lagt fokus over på resultatet, men gennemførelsen.

Formål:
At skytten ikke er resultatorienteret, men kan holde fokus på de tekniske elementer i træningen, sigte, aftræk og vejrtrækning.
Succes:
Når skytten kan fokusere på hvordan skuddet er skudt, frem for hvilket point skytten har skudt.
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com