Aftræk 1
 
Introduktion til det gode aftræk

Tid 15 min.

Beskrivelse af øvelsen
Placering af fingeren:
Det optimale sted for placering af fingeren er så aftrækkeren er på blommen af fingeren, midt på det yderste led, da fingeren der har en god føling med aftrækkeren.

Det bløde aftræk:
Når skytten ser igennem sit sigtemiddel flyttes fingeren ind på aftrækkeren og der tages det bløde aftræk. Det bløde aftræk skal tages roligt og kontrolleret.

Det hårde aftræk:
Når skytten har taget det bløde aftræk og centreret skiven i sigtemidlerne, klemmes der rolig og kontrolleret på aftrækkeren indtil skuddet går af.

Efteraftræk:
Efter skuddet er gået af fortsætter skytten med at holde presset på aftrækket indtil der er gået tre sekunder og riflens rekyle har bevæget sig tilbage på skiven.

Hvordan:
Start ud med at sørge for at indstille riflen til skytten.

Giv skytten et af nedenstående fokuspunkter af gangen:
- Fokus på at ligge fingeren det samme sted på aftrækkeren.
- Fokus på at tage det bløde aftræk kontrolleret og klemme skuddet af.
- Fokus på efteraftrækket.
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com