Sigte 1
 
Introduktion til det gode sigte.

Tid 15 min.
 

Beskrivelse af øvelsen:

Udstyr: For at kunne gennemføre sigtet uden unødvendige spændinger, der kan påvirke skuddet, skal skytten undgå, at lukke det ene øje. I stedet bør skytten benytte en klap til, at afdække for det øje, der ikke sigtes med. Det kan gøres vha. et pandebånd og en klap. Klappen må max være 30 mm bred, og skal helst være transparent, eller lys, for at udøveren får mest muligt lys til begge øjne.

Der er tre væsentlige elementer i et godt sigte. Skytten skal for at gennemføre et godt sigte, kunne se lige igennem diopteret, centrere skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet samt have et eftersigte.

Et lige blik igennem diopteret:
Ansigtet må ikke berøre diopteret under sigtet. Kindpuden indstilles til skytten, er den for højt, må skytten presse hovedet ned for at kunne sigte. Er den for lav. må skytten løfte hovedet for at kunne sigte. Hovedet skal placeres samme sted på kindpuden hver gang for, at skytten ser ens igennem sigtemidlerne i hvert skud. Der kan evt. sættes et stykke tape på riflen for, at hjælpe skytten til, at huske på, at placere hovedet ens hver gang.

Centrering af skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet:
I det rigtige sigte centrerer skytten skiven i ringkornet, og ringkornet i sigtemidlet. Hvis ikke ringkornet bliver centreret i sigtemidlet, vil skuddene sidde i den side, der er mindst luft.

Eftersigte:
Efter skuddet er afgivet, skal skytten blive ved med at sigte, til der er gået 3 sekunder.

Hvordan:
Start ud med at sørge for, at indstille riflen til skytten, og sørge for, at skytten har et pandebånd og en klap.

Giv skytten et af nedenstående fokuspunkter af gangen:
- Fokus på at lægge hovedet det samme sted på kindpuden
- Fokus på at centrere skiven og ringkornet rigtigt i sigtemidlet
- Fokus på eftersigtet
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com