Aftræk 2
 
Selvkontrol af skytten

Tid 15 min.

Beskrivelse af øvelsen
Skytten skyder tre gange 5 minutter. I hver omgang skal skytten have fokus på en bestemt fase af aftrækket hhv. Det bløde aftræk, Det hårde aftræk og Efteraftrækket, som beskrevet nedenfor.
Skytten skal så efter hvert skud vurdere om det gik godt med fx at klemme skuddet af hvis der er fokus på det hårde aftræk. Hvis svaret er ja, ligges et hylster i "ja æsken", hvis svaret er nej ligges et hylster i "nej æsken". Det gælder selvfølgelig om at få flest hylstre i "ja æsken".

Det bløde aftræk:
Når skytten ser igennem sit sigtemiddel flyttes fingeren ind på aftrækkeren og der tages det bløde aftræk. Det bløde aftræk skal tages roligt og kontrolleret.

Det hårde aftræk:
Når skytten har taget det bløde aftræk og centreret skiven i sigtemidlerne, klemmes der rolig og kontrolleret på aftrækkeren indtil skuddet går af.
Skytten skal ikke have fokus på skudresultatet, men på opgaven.

Efteraftræk:
Efter skuddet er gået af fortsætter skytten med at holde presset på aftrækket indtil der er gået tre sekunder og riflens rekyle har bevæget sig tilbage på skiven.
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com