Sigte 2
 
Selvvurdering.

Tid 15 min.

Beskrivelse af øvelsen:
Skytten skyder tre gange 5 minutter. I hver omgang skal skytten have fokus på en bestemt fase af sigtet hhv:
Hovedet skal placeres samme sted på kindpuden hver gang, og se lige igennem diopteret.
Centrering af skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet.
Eftersigtet skal holdet i 3 sekunder efter skuddet er afgivet.

Skytten skal så efter hvert skud vurdere, om det gik godt med, fx at holde eftersigtet, hvis der er fokus på dette. Hvis svaret er ja, lægges et hylster i "ja æsken", hvis svaret er nej, lægges et hylster i "nej æsken". Det gælder selvfølgelig om, at få flest hylstre i "ja æsken".

Skytten skal ikke have fokus på skudresultatet, men på opgaven.
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com