Klubbens historie / Fra start til i dag

Fra start til i dag

 •  
  Klubbens historie:
     
  Højby Skytteforening er en af Danmarks ældste aktive skytteforeninger, oprettet i 1867. Og den 14. juli 1867 blev de første resultater ført til protokols i Højby Skytteforenings skydebog.
   
  Medlemmerne mødtes til skydeøvelser hveranden søndag hele sommerhalvåret.

  Sæsonen sluttede altid med præmieskydning i Sonnerup skov.

  I 1874 foregik det den 11. oktober, og skydningen begyndte kl. 7 om formiddagen!

  Om eftermiddagen kl. 3 samledes man ved opsynsmandens bolig ved skoven til præmieuddeling, hvor foreningens damer var inviteret med.

  Efter at man havde spist den medbragte mad, fortsatte festen hos skrædder Lars Pedersen, Tengslemark, (Oddenvej 62) med dans til ud på natten.

  For hus, brænde osv. "erholdt" Lars Pedersen 10 rdl.

  Og således foregik skyttefesterne indtil Stenstrup Forsamlingshus blev bygget.

  I 1916 besluttede Skytteforeningen, sammen med Lumsås Gymnastikforening, at forsøge at få et svømmekursus i stand.

  En redaktør, Johs. Rørdam, København påtog sig at lede kurset. Svømningen skulle foregå i Sejerøbugten ved Lumsås. Man ville forsøge, at få nogle skoler til at deltage, f.eks. Lumsås og Sonnerup eller Stenstrup Friskole.

  Der var stor interesse for at lære at svømme. 26 voksne (mænd eller kvinder?) tilmeldte sig, og de betalte hver 2 kr. for kurset, og i alt 33 drenge, som skulle betale hver 1 kr.

  Foreningerne sendte en ansøgning til Højby Sogneråd om et tilskud på 26 kr. = 1 kr. for hver af drengene fra Lumsås Skole. Ikke alle de tilmeldte gik lige meget op i svømmeundervisningen, men 19 mødte flittigt op, og de nåede alle at svømme 100 meter. 4 opnåede at svømme 1 km, hvoraf den hurtigste i 26 min. 50 sek.

  Under kurset boede Johs. Rørdam her med sin familie. For huslejen betalte foreningerne 50 kr., desuden indkøbtes et vaskestel til lejligheden. Man besluttede, at yde Johs. Rørdam 25 kr. som påskønnelse

  Efter kursets afslutning besluttedes det, at sælge vaskestellet og svømmekasserne.

  På mødet den 14. sept. 1916 behandlede Højby Sogneråd ansøgningen om tilskud til svømmekurset, hvor 26 drenge fra Lumsås Skole havde deltaget.,Man nægtede, at yde tilskud.

  Efterhånden som der kom skred i udviklingen, kom der også gymnastik med på programmet.

  Den 29. april 1930 på en generalforsamling, var der et punkt på dagsordenen, nemlig at adskille skytter og gymnaster i hver sin forening. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for, og 8 imod, og det trådte i kraft med det samme. Den 23. maj holdt Højby Gymnastikforening stiftende generalforsamling.

  Gymnasterne fik redskaberne, og skytterne skydemateriellet, og formuen deltes ligeligt.

  De første år var præget af livlig aktivitet, men langsomt var det som om, interessen svigtede, og der måtte holdes flere pauser.

  Der blev ofte skiftet baner - fra Sejerøbugten til Højby, og til Højby Grusgrav ved Højby Cementvarefabrik, hvor man kun rådede over 50 m baner. - de lange baner lå i Skærby.

  I 1943 valgtes inspektør Toftdal Jacobsen til formand.
   
  I 1948 syntes der igen at komme gang i foreningen.

  Grunden ved "Helenehøj" blev købt af handelsmand Laurits Jensen.

  I 1958 blev der taget et vellykket genoplivningsforsøg, og inspektør Toftdal Jacobsen blev formand.

  I 1959 den 22. oktober på generalforsamlingen udvides bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.

  I 1965 opførte man et dejligt skydehus, og medlemstallet lå i de år stabilt omkring 60 aktive skytter, hvoraf halvdelen var seniorer, og den anden halvdel var juniorer og børn.

  De første 37 år havde foreningen kun 3 formænd:

  Den første var postbud Laurits Petersen, Højby.

  1934 præstegårdsforpagter Jens Jensen.

  1936 inspektør Toftdal Jacobsen, Højby.

  I 1958 den 31. juli afholdtes stiftende generalforsamling med det formål, at få klubben i gang igen, efter den havde ligget stille nogle år på grund af manglende interesse, og man genvalgte den tidligere formand inspektør Toftdal Jacobsen som formand.

  1972 den 26. oktober valgtes på generalforsamlingen minkpasser Arne Jensen, Almegård, til formand.

  1972 havde foreningen 166 medlemmer. Der oprettedes et Ungdomsudvalg, gennem hvilket de mange unge skytter skal have en vis påtaleret i bestyrelsen.

  Toftdal Jacobsen har været i bestyrelsen siden 1934, og har været formand i 25 år. Generalforsamlingen valgte ham derfor til æresmedlem. Kassereren, Bent Dybdal, oplyste her, at regnskabet ballancerede med 37.271,00 kr., og at nettooverskuddet er 390,00 kr. Foreningens formue er på 28.000,00 kr.

  Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4 - 1997. - Holbæk Amts Venstreblad 1. august 1958 og 23. oktober 1959 og 21. juni 1967 og 27. oktober 1972.--SOC 9. feb 2013, 15:03 (CET)
    
  Foreningen er meget aktiv i såvel børne-, junior- som seniorklasserne - både lokalt og på landsplan. Der er ca. 80 medlemmer i Højby Skytteforening. Ud over to ugentlige træningsaftener afholder foreningen hvert år præmieskydninger, fugleskydning, fastelavnsskydning mv. Foreningen samarbejder med Højby skole hvert år om at deltage i "Skoleskydning" , der er et landsdækkende skydekonkurrence for 5.klasser arrangeret af Dansk Skoleidræt og De Danske Skytteforeninger.
   
2017
 
Brunkålsskydning i Nr. Asmindrup d.18/2-2017
 
Deltagelse ved DM ungdom 19 Marts 2017
Skytter: BK2 Daniel Lærke Christiansen med en 5 plads på Cal.22
             og en 7 plads på luftriffel
            J2 Vicky Nielsen med en 56 plads på luftriffel
            J2 Nicolai Aagaard med en 59 plads på luftriffel
 
Fugleskydning afholdt lørdag d. 10 Juni 2017
 
Det blev en dejlig dag, startene med en frokost hos fuglekongen efterfuldt af en hyggelig eftermiddag med kåringen af den nye fuglekonge og afslutning med aftensmad på Helenehøj.
Mange havde købt chancer og derved størret foreningens arbejde med børn- og ungeskytter. Tak for det.

Afgående fuglekonge, Kim Christensen, Højby, afgav første skud til fuglen med en flot, gammel forlader. Efter 488 skud (med cal 22.) blev fuglens brystplade ramt. Skytten, Jane Wester, skød for medlem af skytteforeningen, Bitten Nielsen, Øster Højby, som derfor nu har æren af "at regere over sine undersåtter i Højby Skytteforening" indtil næste års fugleskydning i sommeren 2018. Til lykke til den nye  fugledronningen og tak til den afgåede fuglekonge for god og rolig styring i det forgangne år! .
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com