Træningsaften / Trænings øvelser / Indtagelse af skydestilling
Indtagelse af skydestilling:
 
Kan skytten ramme den samme stilling hver gang?
Øvelsen kan bruges i alle stillinger, og på alle niveauer.

Tid 15 min.:

Beskrivelse af øvelsen:
Skytten indtager sin skydestilling, og finder sit nulpunkt i forhold til banen.

Han/hun afgiver fem skud, og forlader derefter standpladsen, og går/løber op, og klapper bagvægen i lokalet.

Herefter indtager skytten skydestillingen igen, kontroller stillingen, og nulpunktet og skyder fem nye skud.

Gentag øvelsen 4-5 gange.

Formål:
At skytten kan indtage den samme skydestilling, hver gang ved at kontrollere skydestilling og nulpunkt.

Succes:
Når skytten kan indtage sin skydestilling på samme måde fra gang til gang. Hvis ikke gennemgås de vigtigste fokuspunkter for skydestillingen igen, og øvelsen gentages.

Variation:
Leg:
Træneren kan lege stopleg med sine skytter. Der sættes musik på inde på banen, og hver gang musikken stopper, skal skytterne indtage skydestillingen, og afgive et godt skud (Det gælder ikke om at skyde hurtigt, men at komme rigtigt ind i stillingen, og skyde et godt skud). Skytterne skyder et par skud i stillingen, hvorefter musikken starter igen. Når musikken starter, skal skytten sætte sikkerhedspløk i, og gå ud af stillingen.

Man kan evt. lægge nogle styrkeøvelser ind, som skytterne skal lave, imens der er musik på.

Konkurrence:
Skytterne bliver sat på hold af to mand. Én på standpladsen og en bagved. Når skytten på standpladsen har skudt en 10'er, bytter de, og den anden kommer til. Sådan bliver de ved, til der er skudt 10 10'ere, (og hver skytte har skullet finde sin stilling fem gange).
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com