Træningsaften / Trænings øvelser / Stillingskontrol
Stillingskontrol
 
Fokus på ydre- og indre stilling

Tid 15 min.

Beskrivelse af øvelsen:
Skytten indtager sin skydestilling således, at der sigtes ind i en væg, når skytten er i stillingen. Før hvert skud kontrolleres den ydre stilling, og derefter den indre stilling. Når skytten føler, at der er en ro i kroppen, findes sigtet, og aftrækket tages, så skuddet gennemføres.

Formål:
At skytten bliver opmærksom på:
hvordan kroppen arbejder, hvordan skytten tager sit aftræk.
Når der ikke er nogen plet, at sigte på, kommer man automatisk til, at koncentrere sig om, hvad der sker i kroppen.
 
Hvordan:
Vær opmærksom på, at det kræver meget koncentration, og disciplin af skytten, at lave denne øvelse. Hvis skytten taber koncentrationen, må man tage en pause, før han forsætter øvelsen.
 
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@gmail.com