Velkomstsiden / Info til medlemerne
 
 
 

Info til medlemerne

 
 
OBS:
Bestyrelsen har på sit møde den 11. juni besluttet at åbne skydebanen  torsdag den 18. juni 2020. 
Det blev besluttet ikke at holde sommerferie-lukket i denne sæson, da foreningen ufrivilligt har været lukket i tre måneder på grund af Corona'en.
 . 
Venlig hilsen bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
************************* 
 
 
 
Fugleskydning 2020 er udsat til sommeren 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                
 
Forslag til forbedring af hjemmesiden sendes til Bente Christoffersen  | lumbsaas@teliamail.dk